by

Projects

Department shop

Mothercare brands

Их Британийн Mothercare брэнд нь 1961 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд хүүхдийн хувцас хэрэгсэл, жирэмсэн ээжийн хувцас хэрэгсэл үйлдвэрлэл худалдаагаар дагнасан компани юм. 2018 оны байдлаар Mothercare брэнд нь дэлхийн 23 улсад 1131 салбар дэлгүүртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд зөвхөн Англи улсынхаа хэмжээнд
100 гаруй салбар дэлгүүрүүдтэй юм.

Read more
Our Partners